Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2013

michelee
5757 26f3
Reposted fromohshit ohshit vialovemodels lovemodels
michelee
8921 2627
Reposted fromtwice twice viaBloodyHeart BloodyHeart
Sponsored post
feedback2020-admin
michelee
Naj­bar­dziej dzi­wacznym ze wszys­tkich zboczeń sek­sual­nych jest zacho­wanie wstrzemięźliwości. 
— Rémy de Gourmont
Reposted fromLayza Layza viawaniliowaa waniliowaa
michelee
"Palenie zabija", a co nie zabija?
— Piwo
Reposted fromdoshu doshu viawaniliowaa waniliowaa
michelee
michelee
9638 428b
Reposted fromextract extract vialetshavesex letshavesex

faved by edie1
michelee
michelee
-powiedz coś o sobie
-o mnie? jestem człowiekiem tonącym w morzu niespełnionych marzeń...
— S.
michelee
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
michelee
Czasami mam wrażenie , że na świecie jest nieparzysta liczba ludzi i to ja jestem nie do pary.
michelee
Czasem zwykla, prosta platoniczna fascynacja to wszystko, czego nam potrzeba.
— Twoj widok poprawia mi humor...
michelee
3335 56f2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic

May 24 2013

michelee
6394 1e23
michelee
7231 a47c
Reposted fromsorriso sorriso viawaniliowaa waniliowaa
Girls with Swag ♥ | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viawaniliowaa waniliowaa
michelee
Reposted fromzielono zielono viawaniliowaa waniliowaa
michelee
6330 8513
Reposted fromretaliate retaliate viawaniliowaa waniliowaa
michelee
2703 0fc1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viawaniliowaa waniliowaa
michelee
4159 b26a 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...